Beste bezoeker, we zijn gestopt met onze activiteiten.

De Conseil Général van de Corrèze, bestuursorgaan van het departement, heeft nl. gemeend om de erkenning voor ons woonwerkproject niet te moeten verlengen.
U zult begrijpen dat daarover veel te zeggen valt. Dat zullen we hier niet doen. Nou ja, kort.
Degenen die ons kennen weten dat we al jarenlang een stroef verlopend contact hebben met (delen van) de Franse overheid. Ondanks serieuze pogingen om te voldoen aan de veranderende eisen die de laatste tijd aan ons werden gesteld, heeft men geoordeeld dat dit niet voldoende was. We hebben daarop besloten om geen gebruik meer te maken van de mogelijkheid daartegen nog in beroep te gaan. Dat betekent dat we onze activiteiten in het kader van Centre Aurillange France beëindigen.
Vanaf deze plek willen we iedereen die ons in de loop van de tijd gesteund, gestimuleerd, bemoedigd of op andere wijze geholpen heeft, daarvoor bedanken. We kijken terug op jaren werk met goede resultaten, veel leuke en leerzame, en af en toe moeilijke momenten.

Dank aan de jongeren die hier, vaak met veel inzet en moeite, hebben laten zien een goede ontwikkeling op gang te kunnen brengen.
Dank aan de gezinnen die zich ook hebben ingezet om weer met hun kind ‘in het reine’ te komen.

Dank aan medewerkers en managers op het gebied van jeugdzorg die vaak lange tijd met ons optrokken en het vertrouwen gaven te werken met jongeren waarvoor zij uiteindelijk verantwoordelijk waren. En dank aan degenen die met ons hebben gewerkt en het mede mogelijk hebben gemaakt.

Wat de toekomst brengt, zullen we gaan zien. Wellicht vinden we een andere manier om weer met jongeren en hun gezinnen te werken.
Of we doen over enige tijd iets heel anders. Wie een idee heeft, mag het ons ook melden.

Met collegiale en/of vriendschappelijke groet, Berend Doornenbal, Hélène Massieu.

ps, omdat we toch onze werkzaamheden niet meer uitvoeren, hebben we de verdere website van het web gehaald.